?global_aria_skip_link_title?

Primeri poslovnih karijera: Dualni sistem obrazovanja i prohodnost

Studirati na univerzitetu nakon završenog osnovnog stručnog obrazovanja? Osnovati firmu ili biti odgovoran za praktičnu obuku učenika u preduzeću? Što se tiče razvoja karijere, švajcarski obrazovni sistem nudi razne mogućnosti.

Dualni sistem obrazovanja i prohodnost

Za razliku od većine drugih obrazovnih sistema, mladi u Švajcarskoj najkasnije nakon završetka sekundarnog stepena I moraju da se odluče da li će da nastave školovanje u školskom smeru ili putem stručnog obrazovanja.

Međutim, uvek je moguće da se sa stručnog obrazovanja pređe na školsko ili obrnuto. Pri tome je važno: završetak svakog obrazovanja nudi mogućnost za početak novog obrazovanja.

Kako biste dobili predstavu o mogućnostima koje švajcarski dualni sistem obrazovanja nudi, sledi nekoliko primera poslovnih karijera (obelezeno plavom bojom, na francuskom) iz različitih privrednih grana.

Bankarstvo i osiguranja

Propriétaire de l'entreprise
Propriétaire de l'entreprise
Propriétaire de l'entreprise
Propriétaire de l'entreprise

Propriétaire de l'entreprise

Cheffe du service d'audit interne
Cheffe du service d'audit interne
Cheffe du service d'audit interne
Cheffe du service d'audit interne

Cheffe du service d'audit interne

Građevinarstvo

Ingénieur/e  en génie civil
Ingénieur/e  en génie civil
Ingénieur/e  en génie civil
Ingénieur/e  en génie civil

Ingénieur/e  en génie civil

Conducteur de travaux
Conducteur de travaux
Conducteur de travaux
Conducteur de travaux

Conducteur de travaux

Savetovanje, nega i terapija

Cheffe d'un service social
Cheffe d'un service social
Cheffe d'un service social
Cheffe d'un service social

Cheffe d'un service social

Formateur pratique travail social et éducation sociale
Formateur pratique travail social et éducation sociale
Formateur pratique travail social et éducation sociale
Formateur pratique travail social et éducation sociale

Formateur pratique travail social et éducation sociale

Obrazovanje i nastava

Cheffe du departement formation d'adultes
Cheffe du departement formation d'adultes
Cheffe du departement formation d'adultes
Cheffe du departement formation d'adultes

Cheffe du departement formation d'adultes

Enseignant de soutien scolaire
Enseignant de soutien scolaire
Enseignant de soutien scolaire
Enseignant de soutien scolaire

Enseignant de soutien scolaire

Hemijska, plastična i papirna industrija

Laborantine
Laborantine
Laborantine
Laborantine

Laborantine

LabHead Process Research
LabHead Process Research
LabHead Process Research
LabHead Process Research

LabHead Process Research

Elektrotehnika

Ingénieur en génie électrique
Ingénieur en génie électrique
Ingénieur en génie électrique
Ingénieur en génie électrique

Ingénieur en génie électrique

Chef de la formation professionnelle
Chef de la formation professionnelle
Chef de la formation professionnelle
Chef de la formation professionnelle

Chef de la formation professionnelle

Snabdevanje energijom, elektroinstalacija

Cheffe de projet
Cheffe de projet
Cheffe de projet
Cheffe de projet

Cheffe de projet

Spécialiste en documentation
Spécialiste en documentation
Spécialiste en documentation
Spécialiste en documentation

Spécialiste en documentation

Izvoz i uvoz robe, logistika

Head of Material Management
Head of Material Management
Head of Material Management
Head of Material Management

Head of Material Management

Šumarstvo

Forestier
Forestier
Forestier
Forestier

Forestier

Ingénieur forestier
Ingénieur forestier
Ingénieur forestier
Ingénieur forestier

Ingénieur forestier

Vrtlarstvo

Propriétaire d'une entreprise
Propriétaire d'une entreprise
Propriétaire d'une entreprise
Propriétaire d'une entreprise

Propriétaire d'une entreprise

Propriétaire d'une entreprise
Propriétaire d'une entreprise
Propriétaire d'une entreprise
Propriétaire d'une entreprise

Propriétaire d'une entreprise

Ugostiteljstvo/ekonomika domaćinstva

Cheffe de domaine
Cheffe de domaine
Cheffe de domaine
Cheffe de domaine

Cheffe de domaine

Dirigeant en facility management
Dirigeant en facility management
Dirigeant en facility management
Dirigeant en facility management

Dirigeant en facility management

Cheffe de réception
Cheffe de réception
Cheffe de réception
Cheffe de réception

Cheffe de réception

Economiste d'entreprise en hôtellerie
Economiste d'entreprise en hôtellerie
Economiste d'entreprise en hôtellerie
Economiste d'entreprise en hôtellerie

Economiste d'entreprise en hôtellerie

Zdravstvo/nega

Conseillère en apnée du sommeil
Conseillère en apnée du sommeil
Conseillère en apnée du sommeil
Conseillère en apnée du sommeil

Conseillère en apnée du sommeil

Professeur ES santé
Professeur ES santé
Professeur ES santé
Professeur ES santé

Professeur ES santé

Propriétaire d'un laboratoire dentaire
Propriétaire d'un laboratoire dentaire
Propriétaire d'un laboratoire dentaire
Propriétaire d'un laboratoire dentaire

Propriétaire d'un laboratoire dentaire

Ambulancière
Ambulancière
Ambulancière
Ambulancière

Ambulancière

Trgovina, prodaja

Responsable achats
Responsable achats
Responsable achats
Responsable achats

Responsable achats

Manager en commerce de détail
Manager en commerce de détail
Manager en commerce de détail
Manager en commerce de détail

Manager en commerce de détail

Cheffe de vente
Cheffe de vente
Cheffe de vente
Cheffe de vente

Cheffe de vente

Informatika i medijamatika

Chef technique
Chef technique
Chef technique
Chef technique

Chef technique

Chef de l'équipe maintenance nouvelles technologies
Chef de l'équipe maintenance nouvelles technologies
Chef de l'équipe maintenance nouvelles technologies
Chef de l'équipe maintenance nouvelles technologies

Chef de l'équipe maintenance nouvelles technologies

Mašinska i metalna industrija

Chef division marché
Chef division marché
Chef division marché
Chef division marché

Chef division marché

Chef de projet
Chef de projet
Chef de projet
Chef de projet

Chef de projet

Chef logistique de production
Chef logistique de production
Chef logistique de production
Chef logistique de production

Chef logistique de production

Mediji i informacija

Intervenante médias enfants et jeunesse
Intervenante médias enfants et jeunesse
Intervenante médias enfants et jeunesse
Intervenante médias enfants et jeunesse

Intervenante médias enfants et jeunesse

Directeur éditorial
Directeur éditorial
Directeur éditorial
Directeur éditorial

Directeur éditorial

Archiviste
Archiviste
Archiviste
Archiviste

Archiviste

Manager
Manager
Manager
Manager

Manager

Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur

Rédacteur

Prehrambena industrija

Ingénieure en technologie alimentaire
Ingénieure en technologie alimentaire
Ingénieure en technologie alimentaire
Ingénieure en technologie alimentaire

Ingénieure en technologie alimentaire

Chef de l'unité emballage
Chef de l'unité emballage
Chef de l'unité emballage
Chef de l'unité emballage

Chef de l'unité emballage

Ingénieur de processus
Ingénieur de processus
Ingénieur de processus
Ingénieur de processus

Ingénieur de processus

Directeur de production
Directeur de production
Directeur de production
Directeur de production

Directeur de production

Manager
Manager
Manager
Manager

Manager

Vizuelna komunikacija

Senior Designer
Senior Designer
Senior Designer
Senior Designer

Senior Designer

Membre de l'exécutif
Membre de l'exécutif
Membre de l'exécutif
Membre de l'exécutif

Membre de l'exécutiforientation.ch