?global_aria_skip_link_title?

Shembuj të karrierës: Sistemi dual i arsimit dhe depërtueshmëria

Me një zanat në xhep të studiosh në një shkollë të lartë? Apo të krijosh një ndërmarrje tënden? Apo të mësosh shegërtë vet? Sistemi arsimor zviceran ofron mundësi të ndryshme për ngritje të mëtejshme.

Sistemi dual i arsimit dhe depërtueshmëria

Për dallim nga sistemet e tjera arsimore, të rinjtë në Zvicër janë të detyruar që më së voni pas përfundimit të nivelit sekondar I të vendosin nëse  duan të ndjekin rrugën e shkollimit ose të synojnë të bëjnë karrierë përmes arsimimit profesional.

Mirëpo, gjithmonë është e mundshme të kalohet nga arsimimi profesional në atë shkollor dhe anasjelltas. Si parim themelor vlen: çdo përfundim i një arsimimi ofron mundësi kyçjeje për një arsimim tjetër.

Që të mund të keni një pamje të mundësive të sistemit arsimor dual të Zvicrës, këtu  gjeni një përzgjedhje të shembujve të karrierës (me ngjyrë të kaltërt, frengjisht) nga fushat e ndryshme.

Banka dhe sigurime

Propriétaire de l'entreprise
Propriétaire de l'entreprise
Propriétaire de l'entreprise
Propriétaire de l'entreprise

Propriétaire de l'entreprise

Cheffe du service d'audit interne
Cheffe du service d'audit interne
Cheffe du service d'audit interne
Cheffe du service d'audit interne

Cheffe du service d'audit interne

Ndërtimtari

Ingénieur/e  en génie civil
Ingénieur/e  en génie civil
Ingénieur/e  en génie civil
Ingénieur/e  en génie civil

Ingénieur/e  en génie civil

Conducteur de travaux
Conducteur de travaux
Conducteur de travaux
Conducteur de travaux

Conducteur de travaux

Këshillime, përkujdesje, terapi

Cheffe d'un service social
Cheffe d'un service social
Cheffe d'un service social
Cheffe d'un service social

Cheffe d'un service social

Formateur pratique travail social et éducation sociale
Formateur pratique travail-social et éducation sociale
Formateur pratique travail social et éducation sociale
Formateur pratique travail-social et éducation sociale

Formateur pratique travail social et éducation sociale

Arsim dhe mësimdhënie

Cheffe du département formation d’adultes
Cheffe du département formation d’adultes
Cheffe du département formation d’adultes
Cheffe du département formation d’adultes

Cheffe du département formation d’adultes

Enseignant de soutien scolaire
Enseignant de soutien scolaire
Enseignant de soutien scolaire
Enseignant de soutien scolaire

Enseignant de soutien scolaire

Kimi, lëndë plastike, letër

Laborantine
Laborantine
Laborantine
Laborantine

Laborantine

LabHead Process Research
LabHead Process Research
LabHead Process Research
LabHead Process Research

LabHead Process Research

Elektroteknikë

Ingénieur en génie électrique
Ingénieur en génie électrique
Ingénieur en génie électrique
Ingénieur en génie électrique

Ingénieur en génie électrique

Chef de la formation professionnelle
Chef de la formation professionnelle
Chef de la formation professionnelle
Chef de la formation professionnelle

Chef de la formation professionnelle

Furnizim me energji elektrike, instalime elektrike

Cheffe de projet
Cheffe de projet
Cheffe de projet
Cheffe de projet

Cheffe de projet

Spécialiste en documentation
Spécialiste en documentation
Spécialiste en documentation
Spécialiste en documentation

Spécialiste en documentation

Eksport-logjistikë

Head of Material Management
Head of Material Management
Head of Material Management
Head of Material Management

Head of Material Management

Ekonomia e pyjeve

Forestier
Forestier
Forestier
Forestier

Forestier

Ingénieur forestier
Ingénieur forestier
Ingénieur forestier
Ingénieur forestier

Ingénieur forestier

Kopshtari

Propriétaire d'une entreprise
Propriétaire d'une entreprise
Propriétaire d'une entreprise
Propriétaire d'une entreprise

Propriétaire d'une entreprise

Propriétaire d'une entreprise
Propriétaire d'une entreprise
Propriétaire d'une entreprise
Propriétaire d'une entreprise

Propriétaire d'une entreprise

Gastronomi/ekonomi familjare

Cheffe de domaine
Cheffe de domaine
Cheffe de domaine
Cheffe de domaine

Cheffe de domaine

Dirigeant en facility management
Dirigeant en facility management
Dirigeant en facility management
Dirigeant en facility management

Dirigeant en facility management

Cheffe de réception
Cheffe de réception
Cheffe de réception
Cheffe de réception

Cheffe de réception

Economiste d'entreprise en hôtellerie
Economiste d'entreprise en hôtellerie
Economiste d'entreprise en hôtellerie
Economiste d'entreprise en hôtellerie

Economiste d'entreprise en hôtellerie

Shëndetësi/kujdes

Conseillère en apnée du sommeil
Conseillère en apnée du sommeil
Conseillère en apnée du sommeil
Conseillère en apnée du sommeil

Conseillère en apnée du sommeil

Professeur ES santé
Professeur ES santé
Professeur ES santé
Professeur ES santé

Professeur ES santé

Propriétaire d'un laboratoire dentaire
Propriétaire d'un laboratoire dentaire
Propriétaire d'un laboratoire dentaire
Propriétaire d'un laboratoire dentaire

Propriétaire d'un laboratoire dentaire

Ambulancière
Ambulancière
Ambulancière
Ambulancière

Ambulancière

Tregti, shitje

Responsable achats
Responsable achats
Responsable achats
Responsable achats

Responsable achats

Manager en commerce de détail
Manager en commerce de détail
Manager en commerce de détail
Manager en commerce de détail

Manager en commerce de détail

Cheffe de vente
Cheffe de vente
Cheffe de vente
Cheffe de vente

Cheffe de vente

Informatikë dhe mediamatikë

Chef technique
Chef technique
Chef technique
Chef technique

Chef technique

Chef de l’équipe maintenance nouvelles technologies
Chef de l’équipe maintenance nouvelles technologies
Chef de l’équipe maintenance nouvelles technologies
Chef de l’équipe maintenance nouvelles technologies

Chef de l’équipe maintenance nouvelles technologies

Makineri-metale

Chef division marché
Chef division marché
Chef division marché
Chef division marché

Chef division marché

Chef de projet
Chef de projet
Chef de projet
Chef de projet

Chef de projet

Chef logistique de production
Chef logistique de production
Chef logistique de production
Chef logistique de production

Chef logistique de production

Media dhe Informim

Intervenante médias enfants et jeunesse
Intervenante médias enfants et jeunesse
Intervenante médias enfants et jeunesse
Intervenante médias enfants et jeunesse

Intervenante médias enfants et jeunesse

Directeur éditorial
Directeur éditorial
Directeur éditorial
Directeur éditorial

Directeur éditorial

Archiviste
Archiviste
Archiviste
Archiviste

Archiviste

Manager
Manager
Manager
Manager

Manager

Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur

Rédacteur

Ushqim

Ingénieure en technologie alimentaire
Ingénieure en technologie alimentaire
Ingénieure en technologie alimentaire
Ingénieure en technologie alimentaire

Ingénieure en technologie alimentaire

Chef de l'unité emballage
Chef de l'unité emballage
Chef de l'unité emballage
Chef de l'unité emballage

Chef de l'unité emballage

Ingénieur de processus
Ingénieur de processus
Ingénieur de processus
Ingénieur de processus

Ingénieur de processus

Directeur de production
Directeur de production
Directeur de production
Directeur de production

Directeur de production

Manager
Manager
Manager
Manager

Manager

Komunikimi vizual

Senior Designer
Senior Designer
Senior Designer
Senior Designer

Senior Designer

Membre de l'exécutif
Membre de l'exécutif
Membre de l'exécutif
Membre de l'exécutif

Membre de l'exécutiforientation.ch