?global_aria_skip_link_title?

Assistent / Assistenta da dentist AFQ

Assistents ed assistentas da dentist lavuran en praticas e clinicas dentalas. Els beneventan pazients, assistan durant tractaments, steriliseschan ils instruments, fan radiografias ed exequeschan lavurs administrativas.

Lavurs

Assistents ed assistentas da dentist procuran per ina lavur speditiva en praticas e clinicas dentalas. Prospectivamain planiseschan els il decurs dal di, beneventan e s’occupeschan da pazients da tut las vegliadetgnas ed assistan al dentist u a la dentista durant il tractament. En il team surpiglian ellas pensums tant en la domena dentala sco en la domena administrativa.

Avant il tractament preparan assistentas da dentist ils instruments, las materialias ed il rapport medical dals pazients en la stanza da tractament. Tut tenor il tractament varieschan ils utensils necessaris. Las assistentas da dentist ston enconuscher ina gronda quantitad d’instruments per ch’ellas possian p. ex. preparar il dretg tarader. Suenter cloman els si il pazient ed al supplitgeschan da vegnir en la stanza da tractament. Là al mussan ellas la sutga da pazients ed al preparan per la consultaziun.

Durant il tractament tanschan ellas ils instruments al dentist, tschitschan la spida da la pazienta e l’aua da sfradentar dal tarader e maschaidan las materialias per las plumbas e per ils maletgs. Las assistentas da dentist enconuschan fitg bain ils pass da tractament e san exact tge che vegn duvrà cura. Ellas assistan a la dentista spertamain e senza blers pleds. Tenor instrucziun fan ellas era radiografias che resguardan las prescripziuns pertutgant la protecziun cunter radiaziuns.

Suenter il tractament fan ellas urden en la stanza da tractament. Tar quai ston ellas resguardar prescripziuns igienicas strictas. Assistentas da dentist dischinfecteschan la sutga da pazients, la maisa pendenta ed il lavandin per spidar. Ellas steriliseschan ils instruments utilisads en il sterilisatur sco era tgiran e mantegnan tut ils apparats ed ils utensils da la pratica da dentist.

Assistentas da dentist surpiglian bleras lavurs administrativas. Ellas respundan al telefon, fixeschan termins e cloman ils pazients a controllas regularas. Ellas s’occupeschan dals rapports medicals, scrivan quints e brevs e cudescheschan las entradas dals pajaments. Ellas administreschan il material, fan empustaziuns ed economiseschan il diever dals instruments e dal material. Ellas eviteschan rument nunnecessari ed al dismettan a moda adattada a l’ambient.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 5-7-2019

Durada

3 onns

Furmaziun en la pratica

En ina pratica da dentist u en ina clinica dentala

Furmaziun en scola

1 di per emna a la scola professiunala

Roms professiunals

 • Realisar process da tractaments generals; assister tar tractaments spezials
 • Realisar prescripziuns e mesiras d'igiena; tgira dals apparats e dals instruments
 • Exequir diagnostica da maletgs, radiografia
 • Accumpagnament da pazients e pazientas; far lavurs administrativas

Curs ordaifer il manaschi

Emprender ed exercitar las basa professiunala en la pratica

Maturitad professiunala

Tar fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "assistent / assistenta da dentist AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola populara terminada cun pretensiuns mesaunas u autas
Pretensiuns
 • interess vi da temas da las scienzas natiralas e vi da temas commerzials
 • plaschair vi dal contact cun carstgauns
 • plaschair vi da la lavur al computer
 • empatia
 • buna demananza
 • abilitad da communitgar e da schliar conflicts
 • abilitad da lavurar en ina gruppa
 • conscienza dal servetsch
 • talent d’organisar
 • mauns inschignaivels
 • moda da lavurar fidaivla e conscienziusa
 • senn per l’igiena e per l’urden
 • buna sanadad (grevezza per las chommas ed il dies)
 • nagina sensibilitad cunter chemicalias
 • discreziun medicala

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas da scolas professiunalas, da scolas dentalas e d’autras scolas da sanadad sco era d’associaziuns professiunalas e da fundaziuns, p.ex. sco instructur / instructura da tgira da dents per scolars

Diploms da la federaziun

certificat professiunal SSO sco assistent profilactic / assistenta profilactica u sco secretari dental / secretaria dentala (secretari medicinal / secretaria medicinala)

Scola spezialisada superiura (SSS)

igienicher / igienicra da dents dipl. SSS

Cundiziuns da lavur

Assistentas da dentist lavuran en praticas da dentist ed en clinicas dentalas. Tut tenor la plazza da lavur han ellas temps da lavur irregulars. En cas d’urgenzas ston ellas far sururas. I vegn recumandà da far attenziun ch’il contract da lavur sa basia sin las prescripziuns dal SSO.

Assistentas da dentist che han frequentà la furmaziun supplementara sco assistent profilactic / assistenta profilactica instrueschan ils pazients davart la tgira da dents adequata e davart la prevenziun da malsogna dals dents. Tut tenor la plazza da lavur emprendan ellas d’enconuscher meglier tscherts champs spezials, p. ex. l’implantologia, l’ortopedia da la missella u la chirurgia orala.

Ulteriuras infurmaziuns

Schweiz. Zahnärzte-Gesellschaft SSO
Presse- und Informationsdienst
Postgasse 19
Postfach
3000 Bern 8
Tel: 031 310 20 80
URL: www.sso.ch

Schweiz. Verband der Dentalassistentinnen SVDA
Zentralsekretariat
6210 Sursee
Tel: 041 926 07 75
URL: www.www.svda.ch

Revista professiunala:
"Praemolar"orientation.ch