?global_aria_skip_link_title?

Accueil myOrientation

Me connaître - Etape 1: J'identifie mes intérêts, points forts et attentes professionnelles

Professions et formations - Etape 2: J’explore le monde des professions et des formations

Qualités requises et conditions d'admission - Etape 3: Je compare mes points forts avec les qualités requises et les conditions d'admission des métiers

Stages - Etape 4: J’explore en détail les métiers qui m’intéressent le plus

Projet professionnel - Etape 5: J’évalue mes résultats et me décide pour une profession ou une formation

Apprentissage - école - Etape 6: Recherche d'une place d'apprentissage et / ou inscription à une école

Préparation - Etape 7: Je me prépare à ma formation en entreprise ou en école

Dossier de travail - Tes résultats

Veuillez patienter...

Préparation de votre dossier myOrientation.

Déconnecté

Votre session de travail est expirée. Vous allez être redirigé sur la page d'accueil. Veuillez vous connecter à nouveau pour continuer votre session de travail.

Opticher / Opticra AFQ

Optichers ed opticras cusseglian la clientella en affars spezialisads d’optica e vendan egliers, agids da guardar ed utensils optics. Els fabritgeschan ils egliers en l’atelier. Ultra da quai exequeschan els era lavurs administrativas.

Lavurs

En affars spezialisads d’optica vendan optichers ed opticras egliers e lentas da contact. Els porschan era utensils optics sco perspectivs e marellas u instruments da mesirar sco barometers.

Optichers s’infurmeschan l’emprim davart ils giavischs e basegns dals clients. Sa basond sin questas indicaziuns e sin las ordinaziuns (il recept per ils egliers) d’in optometrist SAS, d’in opticher diplomà u d’in oculist preschentan optichers las differentas pussaivladads d’ina correctura. Ultra da quai erueschan els la distanza dals egls e calculeschan las datas necessarias. Tals resultats furman la basa per la fermezza e las caracteristicas dals vaiders d’egliers.

Durant la cussegliaziun da la clientella erueschan optichers il dretg rom dals egliers che va mintgamai a prà cun la furma da la fatscha e cun il tip da la persuna. Els resguardan era aspects che pertutgan la moda e l’estetica. ed explitgan per exempel ils avantatgs ed ils dischavantatgs da tscherts egliers e da lentas da contact. La correctura da la vesida, il diever, il model d’egliers e la grondezza dals vaiders èn decisivs per la tscherna dals vaiders d’egliers. Per la cussegliaziun ston optichers era avair enconuschientschas da l’anatomia, da la fisiologia e da la scienza dals egls.

Optichers retiran ils vaiders per ordinari sco products mezfinids tar ina firma da furniziun. En il atelier mesiran els ils vaiders furnids, als centreschan ed als elavureschan cun automats da mular dirigids dal computer. Lura enchastran els ils vaiders en il rom da metal u da material sintetic. Tar tut quai ston els lavurar a moda exacta ed avair mauns inschignaivels. Suenter adatteschan els ils egliers preparads a la furma da chau dal purtader enfin che lezs sesan bain e permettan ina vesida optimala. Ils optichers explitgan a la clientella l’utilisaziun e la tgira da lentas da contact e d’egliers. Pitschnas correcturas vi dal rom exequeschan els autonomamain.

Optichers empostan differents artitgels e tocs da reserva tar ils furniturs, controlleschan las furniziuns da martganzia e procureschan per ina magasinaziun correcta. Els nodan ils pretschs ed administreschan las datas da furniziun e las datas da la clientella al computer.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 10-5-2010

Durada

4 onns

Furmaziun en la pratica

en in affar spezialisà d’optica

Furmaziun en scola

2 dis per emna (1. onn d’emprendissadi) resp. 1 di per emna (2. fin 4. onn d’emprendissadi) a la scola professiunala a Berna, Olten u Turitg

Roms professiunals

 • execuziun da lavurs en il lavuratori
 • cussegliaziun e vendita davart ils vaiders d’egliers unifocals
 • cussegliaziun e vendita davart ils vaiders d’egliers plurifocals
 • cussegliaziun e vendita davart ulteriurs products e servetschs

Curs ordaifer il manaschi

Tar differents temas

Maturitad professiunala

Tar fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "opticher / opticra AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola populara terminada
 • bunas prestaziuns en matematica e fisica
Pretensiuns
 • cumportament orientà a la clientella
 • empatia
 • patratgar logic
 • talent d’organisar
 • mauns inschignaivels per lavurs exactas
 • senn per l’estetica

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas da l’associaziun Schweizoptik sco era da scolas professiunalas

Certificat da l’associaziun

Augenoptik+plus: furmaziun supplementara d’in onn da l’associaziun Optik-schweiz cun examen da certificat

Scola spezialisada superiura (SSS)

ortoptist diplomà / ortoptista diplomada SSS

Scola auta spezialisada (SAS)

cun furmaziun preliminara adequata Bachelor of Science (SAS) en optometria (a la Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW)

Cundiziuns da lavur

Optichers da professiun èn dumandads sin il martgà da lavur. Els chattan plazzas en affars spezialisads d’optica sco era en manaschis da l’industria optica. En ils affars spezialisads correspundan ils temps da lavur a l’urari d’avertura da l’affar.

Las premissas per ina lavur autonoma èn regladas dals chantuns. Per ordinari è in diplom d’ina scola spezialisada superiura ina premissa.

Ulteriuras infurmaziuns

Optikschweiz secretariat
Baslerstr. 32
Chascha postala
4601 Olten
Tel: 062 212 80 33
URL: www.optikschweiz.ch

Revista professiunala:
„Schweizer Optiker“orientation.ch