Passer au titre

Electricist / Electricista da montascha AFQ

Electricists ed electricistas da montascha installeschan e monteschan installaziuns electricas en abitaziun ed edifizis industrials u commerzials. Cun agid da plans da construcziun fan els installaziuns simplas sco illuminaziuns u pumpas da chalur. Els tschentan lingias, monteschan stgaffas da midada e collian apparats. Ultra da quai installeschan els er sistems da segirtad e d’alarm.

Lavurs

Els exequeschan suandantas lavurs:

Preparar las lavurs
 • preparar materials ed utensils en il lavuratori
 • organisar il transport ed il deposit dil material sin il plazzal
 • determinar il lieu da l’installaziun dals apparats  sco las bischlas da contact,  l’interruptur e la stgaffa da midada
Installar sistems ed apparats
 • montar chaschas en il mir: quellas vegnan montadas sut la liadira e colliadas pli tard cun ils apparats
 • tschentar conducts avant da construir paraids e palantschieus sura e metter palantschieus
 • far vid las paraids chavas (quai vul dir spazis vids) nua che bischens pon vegnir tschentads e sigillads
 • metter cabels, colliar bischlas da contact, interrupturs e stgaffas da midada e resguardar latiers las prescripziuns da segirezza
 • installar e colliar sistems da segirezza, telecumonds ed auters apparats electrics
 • far controllas avant che prender en funcziun las installaziuns ed mesirar las configuraziuns per la tensiun, la fermezza e la prestaziun da l’electricitad

Scolaziun

Durada

3 onns

Furmaziun en la pratica

En in manaschi d’installaziuns electricas

Furmaziun en scola

1 di per emna a la scola professiunala

Roms professiunals

 • incumbensas e funcziuns intermanaschialas
 • tecnica d’elavuraziun
 • basa tecnologica
 • documentaziun tecnica
 • tecnica da sistems electrics
 • tematicas da scolaziun includentas

Curs ordaifer il manaschi

Emprender ed exercitar a moda pratica la basa professiunala. 30-34 dis durant 3 onns.

Maturitad professiunala

Tar fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "electricist / electricista da montascha AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • temp da scola obligatoric terminà
 • en tscherts manaschis è in test da qualificaziun pretendì
Pretensiuns
 • forza corporala
 • inschign manual
 • abilitad da lavurar en in team
 • abilitad da distinguer colurs (per distinguer ils differents cabels)
 • esser resistent a l’aura (per lavurs en il liber)

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas da EIT.swiss, da ulteriuras associaziuns professiunalas, scolas professiunalas ed instituts tecnics

Furmaziun da basa scursanida

Electricists da montascha pon far ina furmaziun da basa da 2 onns sco electroinstallatur, electroplanisader/dra ni telematicher/ra AFQ

Examen professiunal (EP)

cun certificat professiunal federal:
• manadra da projects electrics installaziuns e segirtad,
• manader da projects electrics planisaziun,
• manadra da project d'automatisaziun dad edifizis

Examen professiunal superiur (EPS)

expert d'electroinstallaziuns e da la segirtad diplomà, expert da l'electroplanisaziun diplom

Scola spezialisada superiura (SSS)

Direcziuns da studis en il sectur tecnic, p.ex. tecnicist electrotecnica diplomà, tecnicista telecommunicaziun diplomada

Scola auta spezialisada (SAS)

p.ex. Bachelor of Science (SAS) en electrotecnica u en energia da la tecnica d'edifizis. Tut tenor scola auta spezialisada valan differentas cundiziuns d’admissiun.

Cundiziuns da lavur

Electricists da montascha èn occupads principalmain en manaschis d’installaziun electrica. Per il solit lavuran els sin plazzals. Insaquantas lavurs èn corporalmain stentusas. Las persunas da professiun lavuran principalmain en pitschnas squadras e savens ensemen cun electroinstallaturas ch’instrueschan ellas tar incumbensas cumplexas. Ellas coordineschan las lavurs sin plazzals cun ulteriurs lavurers da construcziun, per exempel miraduras e picturs. En chasadas privatas elimineschan els sbagls u megliureschan installaziuns simplas.
Indrizs electronics e tecnologics èn centrals per l’economia e la societad.

Spezialists da branscha han perquai bunas schanzas sin il martgà da lavur. Cun ina furmaziun supplementara pon las persunas da professiun è surpigliar posiziuns da responsabladad e sa spezialisar.

Ulteriuras infurmaziuns

EIT.swiss
8000 Zürich
Tel: +41 44 444 17 17
URL: www.elektriker.ch
orientation.ch