Passer au titre

Dissegnader / Dissegnadra da microtecnica AFQ

Dissegnaders e dissegnadras microtecnica sviluppan e dissegnan tocca en elavuraziun per branschas che lavuran cun tocs pitschens sco per exempel l’industria d'uras u la tecnica medicinala. Els dissegnan plans cun agid da programs da computer spezials, tschernan materialias adattadas ed endrizzan maschinas.

Lavurs

Dissegnaders e dissegnadras microtecnica elavuran dissegns tecnics e sbozs en 2 e 3 dimensiuns. Quellas servan sco basa per producir tocca fitg pitschna. Els fan per exempel plans da construcziun per iseglia da precisiun, cirquits, instruments da mesirar, cumponentas da roboters u auters products microtecnics. En l’industria d'uras dissegnan els ils plans per producir il mecanissem u la chascha da l’ura. En la tecnica medicinala dissegnan els las basas per apparats d’udida, implantats dentals u instruments spezials. Cunquai ch’els produceschan tocca fitg pitschna, lavuran  ils dissegnaders microtecnica a moda ordvart precisa.

Durant l’entir process da creaziun d’in nov product èn dissegnadras microtecnica involvidas. Ellas sviluppan prototips e produceschan meds per la fabricaziun. Ellas tschernan las maschinas adattadas, endrizzan ellas e surveglian la qualitad da l’elavuraziun. Ultra da quai planiseschan ellas il process da construcziun e documenteschan tut ils pass da lavur.

Dissegnaders microtecnica intermedieschan tranter ils spezialists che sviluppan ed ils spezialists che produceschan in product microtecnic. Els interpreteschan la proposta dals designers e dals inschigners ed elavuran soluziuns da construcziun correspundentas cun plans tecnics precis. Latiers resguardan els las normas legalas, ecologicas e confurmas a la branscha. Identifitgeschan els problems cun realisar in giavisch da la clientella, proponan els alternativas e motiveschan quellas a moda cumpetenta.

Dissegnaders microtecnica fan il pli savens ils plans da construcziun cun in program CAD. Ultra da quai redigian els documentaziuns tecnicas. Quellas vegnan agiuntadas sco manual u instrucziun da diever al product final. Cunquai che las tecnologias sa midan cuntinuantamain sin lur champ professiunal, sa perfecziuneschan els d'in cuntin.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 20-01-2020

Durada

4 onns

Furmaziun en la pratica

Ils emprendists / las emprendistas frequentan lur furmaziun pratica en ina scola a temp cumplain u en manaschis da la branscha da microtecnica u d'uras.

Furmaziun en scola

2 dis per emna (1. onn d'emprendissadi)
1 di per emna (2. fin 4. onn d'emprendissadi) a la scola professiunala

Roms professiunals

 • dissegn tecnic
 • dissegn e CAD
 • design e management da projects
 • micromecanica
 • tecnica da mesirar

Curs ordaifer il manaschi

Emprender ed exercitar en la pratica las basas professiunalas

Maturitad professiunala

Fitg bunas prestaziuns da scola permettan da frequentar la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "dissegnader / dissegnadra da microtecnica AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola populara terminada
 • examen d'admissiun en il manaschi ed en la scola professiunal
Pretensiuns
 • interess per matematica, dissegn tecnic e lavur cun computers
 • interess per connexs tecnics e mecanica
 • imaginaziun dal spazi
 • pensar abstract e logic
 • moda da lavurar exacta
 • pazienza e perseveranza
 • abilitad da sa concentrar
 • fidadadad
 • abilitad da lavurar en in team

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas da l'Associaziun svizra dals patruns da l’industria d'uras sco er da scolas spezialisadas e professiunalas

Examen professiunal (EP)

Spezialist / spezialista da process cun certificat professiunal federal u commerziant tecnic / commerzianta tecnica cun certificat professiunal federal

Examen professiunal superiur (EPS)

Maister / maistra d’industria

Scola spezialisada superiura (SSS)

p.ex. tecnicist / tecnicista dipl. SSS microtecnica (furmaziun vegn mo purschida per franzos), tecnicist / tecnicista dipl. SSS construcziun da maschinas (approfundaziun tecnica da construcziun), creader / creadra dipl. SSS design industrial (approfundaziun Designer d'objets horlogers)

Scola auta spezialisada (SAS)

p.ex. Bachelor of Science (SAS) en microtecnica, Bachelor of Science (SAS) en tecnica da maschinas, Bachelor of Science (SAS) en design da products e design industrial

Cundiziuns da lavur

Dissegnaders e dissegnadras microtecnica chattan engaschaments en tut las branschas che produceschan instruments d’auta precisiun (industria d’uras, optica, robotica, tecnica d'aviatica, informatica, tecnica medicinala, tecnica medicinala, electronica u telecommunicaziun). Cun l’experientscha professiunala correspundenta pon els er lavurar sco constructur e manader da projects u manader da partiziun.

La microtecnica è ina branscha cun grond avegnir che survegn adina dapli impurtanza.

Dissegnaders e dissegnadras microtecnica ch'en pronts da sa furmar vinavant han bunas schanzas sin il martgà da lavur. Las paucas plazzas d’emprendissadi en l’industria èn situadas en la regiun, nua ch’i vegnan producidas uras, pia tranter Genevra e Schaffusa.

Ulteriuras infurmaziuns

Center per la furmaziun professiunala Bienna
Scola tecnica spezialisada
Salzhausstr. 18
Chascha postala 4264
2500 Bienna
Tel: +41 32 344 38 11
URL: www.bbz-biel.ch

Associaziun svizra dals patruns da l'industria d'uras
Avenue Léopold-Robert 65
Chascha postala
2301 La Chaux-de-Fonds
Tel: +41 32 910 03 83
URL: www.cpih.chorientation.ch