?global_aria_skip_link_title?

Practicist / Practicista da construcziun da puntanadas AFP

Practicists e practicistas da construcziun da puntanadas erigian puntanadas sin plazzals d'edifizis u d'autras construcziuns. Els installeschan tetgs provisorics, puntanadas spezialas, auzaders da construcziun, passarellas u tribunas. Els segireschan lur lavur cun tschabargals e raits da protecziun. Mintgatant erigian els era construcziuns per spezials eveniments.

Lavurs

Els exequeschan suandantas lavurs:

Preparaziun
 • preparar ils elements da las puntanadas, ils guaffens e las maschinas tenor instrucziuns
 • chargiar e segirar ils vehichels, transportar e deponer il material tenor las prescripziuns sin il plazzal
 • gidar d'endrizzar las maschinas e segirar il terren, p.ex. cunfinar e signalisar il sectur d'entrada
Montascha e demontascha
 • montar tut las sorts da puntanadas fixas u charrablas tenor l'instrucziun dil construider da puntanadas sin ils plazzals, p.ex. fatschadas d'edifizis, clutgers, stgalas, punts e tunnels
 • construir plattafurmas, tribunas e palcs per festivals ed autras occurrenzas
 • transportar ils elements da las puntanadas en il dretg lieu, installar roms, montar bischens d'atschal e rinforzaments tenor la dretga successiun e las prescripziuns da segirezza
 • fixar ils guaffens / apparats vid la structura d l'edifizi, laschar controllar la montascha da la persuna responsabla
 • montar ulteriurs elements, p.ex. stgalas, stgalas da fieu ed ascensurs
 • metter si plans e stender raits da protecziun
 • prender part da la controlla da finiziun, rumir il plazzal e scriver rapports da lavur
 • demontar las puntanadas ed ils auters elements tenor las prescripziuns suenter la finiziun da las lavurs da construcziun u suenter in'occurrenza
Lavurs da reparatura
 • nettegiar e mantegnair elements da la puntanada e guaffens
 • reparar, buglir u remplazzar parts defectas
 • dismetter ils ruments  adattà a l'ambient

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 21-10-2016 (versiun dal 1-1-2018)

Durada

2 onns

Furmaziun en la pratica

En in manaschi da la branscha da paraids e mirs exteriurs d’edifizis

Furmaziun en scola

Curs en bloc a la scola professiunala a Uzwil/SG u Les Paccots/FR

Roms professiunals

 • prescripziuns e mesiras davart la segirezza da lavur e la protecziun da la sanadad e da l’ambient
 • installaziun da stresas e sistems vi da paraids e mirs exteriurs
 • montar e demontar lavurs da construcziun da puntanadas
 • Curs ordaifer il manaschi

  Emprender ed exercitar a moda pratica la basa professiunala

  Diplom

  Attestat federal professiunal "practicist / practicista da construcziun da puntanadas AFP"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • temp da scola obligatoric terminà
Pretensiuns
 • inschign manual
 • enclegientscha pratica
 • enclegientscha tecnica
 • sanadad robusta
 • flexibilitad corporala
 • esser senza sturnizi
 • abilitad da lavurar en in team

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas da scolas spezialisadas e scolas professiunalas, da l’uniun Polybau sco era da manaschis da la branscha da paraids e mirs d’exteriur d’edifizis

Constructur / Constructura da puntanadas AFQ

Practicists da construcziun da puntanadas AFP pon frequentar ina furmaziun scursanida sco constructur / constructura da puntanadas AFQ (entrada al 2. onn da furmaziun da basa).

Suenter quai han els las medemas pussaivladads da furmaziuns supplementara sco constructur / constructura da puntanadas AFQ.

Cundiziuns da lavur

Practicists e practicistas da construcziun da puntanadas lavuran en manaschis da la branscha da paraids e mirs exteriurs d’edifizis ed en manaschis d’isolaziun. Quai èn per ordinari manaschis pitschens u mesauns.

Practicists da construcziun da puntanadas pon era lavurar en manaschis d’industria che fabritgeschan products per paraids e mirs exteriurs.

Ulteriuras infurmaziuns

Uniun Polybau
Lindenstr. 4
Postfach
9240 Uzwil
Tel: +41 71 955 70 41
URL: www.polybau.ch
orientation.ch