Accueil myOrientation

Me connaître - Etape 1: J'identifie mes intérêts, points forts et attentes professionnelles

Professions et formations - Etape 2: J’explore le monde des professions et des formations

Qualités requises et conditions d'admission - Etape 3: Je compare mes points forts avec les qualités requises et les conditions d'admission des métiers

Stages - Etape 4: J’explore en détail les métiers qui m’intéressent le plus

Projet professionnel - Etape 5: J’évalue mes résultats et me décide pour une profession ou une formation

Apprentissage - école - Etape 6: Recherche d'une place d'apprentissage et / ou inscription à une école

Préparation - Etape 7: Je me prépare à ma formation en entreprise ou en école

Dossier de travail - Tes résultats

Veuillez patienter...

Préparation de votre dossier myOrientation.

Déconnecté

Votre session de travail est expirée. Vous allez être redirigé sur la page d'accueil. Veuillez vous connecter à nouveau pour continuer votre session de travail.

Mecanist / Mecanista da maschinas agriculas AFQ

Mecanists e mecanistas da maschinas agriculas mantegnan e reparan vehichels, maschinas ed isegls agriculs. Els mainan tras lavurs da service, reconstrueschan maschinas agriculas e fabritgeschan tocs da reserva.

Lavurs

Mecanists e mecanistas da maschinas agriculas mantegnan e reparan maschinas ed isegls da la tecnica agrara. Latiers tutgan per exempel tractors, vehichels da transport, maschinas d’arar, da semnar e da racolta, suflafains, maschinas da sterner fertilisaders, maschinas da far ballas, maschinas da segar euv. Savens sa tracti d’isegls da hightec cumplexs cun regulaziuns electronicas.

Mecanists da maschinas agriculas lavuran en lavuratoris ch’èn endrizzads a moda moderna. Là als stattan a disposiziun resgias, maschinas da furar e da mular, indrizs da buglir, turns, isegls spezials sco er differents apparats da controlla e da mesirar. Savens reparan els disturbis e defects er directamain al lieu d’acziun da las maschinas. Els èn bler en viadi durant la stad e l’atun, cura ch’i vegn racoltà.

Tar reparaturas na lavuran mecanists da maschinas agriculas betg mo cun forza ed inschign. Els erueschan era cun instruments da diagnosa dirigids dal computer disturbis en sistems electrics, electronics, mecanics ed idraulics. Latiers consulteschan els manuals e plans da funcziun correspundents. Els demonteschan parts defectas u isadas d’ina maschina u d’in motor, prendan dapart agregats en tocs singuls, als nettegian e remplazzan tocs isads. Sch’ins na po betg retrair tocs da reserva entaifer in tschert temp, als fabritgeschan els sezs. Els san applitgar las tecnicas ch’ins dovra latiers sco furar, storscher e buglir. Els lavuran cun metals, ma era cun materials sintetics.

Mecanists da maschinas agriculas mainan tras lavurs da controlla e da service. Els controlleschan elements da construcziun sin lur funcziunalitad, midan l’ieli dal motor e programmeschan là nua ch’igl è necessari il manaschament dal motor e dal vehichel. Els drizzan en il spazi dal ventil e controlleschan l’indriz da frains sin sia funcziunalitad cumpletta. Tut tenor giavisch da la clientella èn els plinavant responsabels per la modificaziun e la cumplettaziun da maschinas. Per quest motiv fabritgeschan els er construcziuns spezialas. Maschinas novas preparan els per metter en funcziun.

ar lur lavur resguardan mecanists da maschinas agriculas las prescripziuns da segirezza, la prescripziuns sanitaras e da la protecziun da l’ambient e preparan las maschinas tenor las directivas legalas.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 25-10-2006

Durada

4 onns

Furmaziun en la pratica

En in lavuratori per maschinas agriculas

Furmaziun en scola

1 di per emna a la scola professiunala (instrucziun communabla cun mecanists / mecanistas da maschinas da construcziun e mecanists / mecanistas d’apparats a motor AFQ)

Roms professiunals

 • cumpetenzas che surpassan la professiun
 • prescripziuns
 • tecnica da las lunghezzas e tecnica da controlla
 • tecnica da fabricaziun
 • basa da la tecnica da fluid
 • idraulica
 • instrucziun da material
 • informatica
 • elements da maschinas
 • schassis
 • pilotadis / frains
 • segirezza / confort
 • infurmaziuns tecnicas
 • basa da l’electrotecnica
 • indrizs tecnics
 • motors termics
 • quint / fisica
 • lavurs spezialisadas professiunalas

Maturitad professiunala

Tar fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "mecanist / mecanista da maschinas agriculas AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola populara terminada
 • bunas prestaziuns en geometria e matematica
Pretensiuns
 • inschign manual
 • enclegientscha tecnica
 • bun dun receptiv
 • moda da lavur autonoma
 • fidadadad e senn per responsabladad
 • buna sanadad e constituziun robusta
 • plaschair vi dal contact  cun la clientella

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas dal center da furmaziun da l’Uniun svizra dal Metal e da scolas spezialisadas professiunalas

Furmaziun da basa scursanida

mecatronist / mecatronista d'automobils

Examen professiunal (EP)

manader / manadra da lavuratori da maschinas agriculas cun certificat professiunal federal

Examen professiunal superiur (EPS)

maister mecanist / maistra mecanista maschinas agriculas

Scola spezialisada superiura (SSS)

p.ex. tecnicist / tecnicista dipl. construcziun da maschinas,  tecnicist / tecnicista dipl. da construcziun en metal, tecnicist / tecnicista dipl. electrotecnica

Scola auta spezialisada (SAS)

studis en direcziuns spezialas parentadas, p.ex. Bachelor of Science SAS) en tecnica d’automobils, en tecnica da maschinas u en electrotecnica

Cundiziuns da lavur

Mecanists da maschinas agriculas lavuran en lavuratoris da reparatura ed en firmas d’import da la branscha da la tecnica agrara.

Grazia a lur scolaziun vasta èn mecanists da maschinas agriculas persunas dal fatg tschertgadas. Sper la lavur sin il sectur emprendì chattan els er plazzas da lavur en l’industria e sin montascha en Svizra u a l’exteriur.

Mecanists da maschinas agriculas èn savens en viadi e lavuran per part en il liber. Il temp da lavur lung durant il mez onn da stad vegn  egualisà tras il temp da lavur pli curt durant l’enviern.

Ulteriuras infurmaziuns

AM Suisse
Uniun da professiun Agrotec Suisse
Chräjeninsel 2
3270 Aarberg
Tel: 032 391 99 44
URL: www.smu.ch

Infurmaziuns davart las furmaziuns da basa da la tecnica agrara:
URL: www.go4mechanic.chorientation.ch